STORIES

A partir de la planifiació cada alumne ha dibuixat el story board d’una seqüència. Si podem els penjarem.
Avui també hem organitzat què farà cadascú durant cada seqüència del rodatge. També horaris i material
Demà assajarem per agilitzar el rodatge.

Deixa una resposta