Els espais buits

Als blocs de l’Escola de Bordils, l’Escola Rafael Alberti, l’Escola Cervantes, l’Escola Els Xiprers, l’Escola Espronceda, l’Institut Castelletl’Institut Joan d’Àustrial’Institut Narcís Monturiol i l’Institut Bellvitge ja es poden veure les fotografies d’espais buits.

A l’Escola Els Xiprers s’han presentat i comentat pintures i fotografies d’espais buits, i a l’Escola Cervantes van publicar comentaris per iniciar aquesta primera pràctica.