Crèdits

Cinema en curs és un programa de

amb la col·laboració de

 

Els tallers de programa anual s’organitzen en associació amb