Pràctica central

La pràctica central consisteix en el guió, preparació, rodatge i muntatge d’una seqüència, d’entre 3 i 5 plans.

El guió partirà de la següent situació:

“El personatge està en un determinat estat emocional després d’una conversa que acaba de tenir.”

La nostra seqüència començarà, per tant, després d’aquesta conversa, quan el protagonista ja no és amb la persona amb qui ha parlat: treballarem amb un únic personatge i no hi haurà cap diàleg.

Farem especial atenció al personatge i al món, a partir d’una d’aquestes categories:

  • El món interposat (El món en l’espai del pla)
  • Canvis d’escala (Distàncies)
  • Mirades (Impressions del món)
  • Passatge per moviment (Del personatge al món, del món al personatge)
  • Obrir la seqüència amb el món (Del personatge al món, del món al personatge)

  La tria de les localitzacions i les hores del dia serà molt important. També tindrem en compte el “sac d’impressions” que haguem anat elaborant.