Un món invisible

Les propietats dels materials es poden explicar en base a la seva estructura, és a dir com són i com s’ordenen les partícules que els formen. Aquestes estructures només les podem veure amb eines de nanotecnologia. En aquesta activitat us podreu fer una idea de què és l’escala nano.

“?”

Les quatre situacions que es plantegen en aquestes targetes tenen l’objectiu d’iniciar el tema de la nanotecnologia, posant als infants en situacions on puguin expressar les seves idees i començar a fer-se una imatge de les dimensions en què es mou aquesta ciència.
L’activitat es pot plantejar a partir d’una conversa, però fer dibuixos, portar objectes… ajudaria a visualitzar cada una de les situacions.

Quants cm mesura? I quants nanòmetres?”

Aquest regle ajuda els infants a fer comparacions entre les unitats de mesura que utilitzen amb més assiduïtat i els nanòmetres. Alhora, els permet fer-se conscients de la petitesa d’un nanòmetre.
Es pot començar a mesurar parts del cos (la mà, el dit, el canell…) o objectes de l’aula (llapis, taula, goma…). Poden jugar a endevinar el que mesura un determinat objecte utilitzant nanòmetres en lloc de cm.

Pòster

“Posa ordre!

L’objectiu d’aquest joc és ordenar les targetes segon la mida real de les imatges. Convindria que els infants fessin un primer intent solament mirant les imatges, per després comprovar si la distribució és correcte a partir de la mesura (en nanòmetres) que apareix darrere de cada targeta.
S’ha intentat presentar imatges reals, però en el cas de la molècula de sucre, l’hemoglobina i els glòbuls vermells, són representacions. Si es creu convenient, es poden retirar del joc.

Podeu trobar més imatges aquí 

What do you feel in the bag?

Aquesta activitat té com a objectiu entendre el funcionament d’un microscopi de sonda pròxima (SPM).

Els SPM permeten als i les investigadores obtenir imatges d’objectes mesurables en nanòmetres i àngstroms (dècimes de nanòmetres). Funciona de la mateixa manera de com un cec “veu”, és a dir palpant la superfície amb una sonda molt afilada i generant una imatge 3D de la superfície.
Es pot iniciar la sessió formulant la pregunta: Com podríem saber que hi ha a la bossa si no podem mirar dins?
A partir de les respostes, es proposa als infants, ficar la mà a la bossa i dibuixar o modelar el que creuen que hi ha dins. Després es compara el dibuix o representació feta amb l’objecte un cop fora de la bossa.
Per relacionar aquesta activitat amb el microscopi de sonda pròxima, es planteja la lectura d’un petit text en anglès i la interpretació de la imatge lligada al text («DIYNano» 2016. pag 35)

 

Per saber-ne més:

http://www.nisenet.org/sites/default/files/catalog/uploads/9881/diy_nano_mystery_shapes_02_24.pdf