Més petit però més…

La diferència de propietats deguda a la mida de les nanopartícules es pot explicar per l’augment de superfície en relació a un mateix volum, la diferent interacció amb la llum amb partícules de diferent mida, i l’efecte predominant de les forces entre partícules enfront a altres forces com la gravetat. Les activitats proposades us permetran simular aquests efectes, i observar les diferents coloracions de nanopartícules disperses en aigua.
“Com aconseguiries que la reacció fos més ràpida?”

Per respondre a aquesta pregunta, l’alumnat pot proposar diferents experiments. En tot cas, en aquesta maleta se suggereix el següent:

Per respondre a la pregunta  «Per què passa?», s’hauria de considerar que la rapidesa amb què es produeix la reacció augmenta en augmentar la superfície de contacte, per tant com més gran sigui aquesta més ràpidament  es produeixen les reaccions. En el cas de la pastilla esmicolada s’afavoreix que es dissolgui en aigua, i en solució, hi ha major facilitat per a la interacció. Es proposa fer una analogia comparant les superfícies del cub gran transparent  (pastilla sencera) i dels 8 cubs petits  (pastilla esmicolada).

«Para jugar con las nano ciència i tecnologia» Jordi Diaz. Grupo Quark. Ed Zacatecas 2016.

Per saber-ne més:

https://www.muyinteresante.es/curiosidades/preguntas-respuestas/ipor-que-burbujea-la-pastilla-efervescente 

“Les coses petites es comporten de manera diferent?”

L’objectiu d’aquesta activitat és tornar a constatar que les estructures nanomètriques es comporten diferent. En aquest cas es tracta de relacionar la força de la gravetat amb la tensió superficial. En el cas de la tassa petita la tensió superficial, que està relacionada amb les forces d’interacció entre partícules, és major a la força de la gravetat i, per tant, l’aigua no caurà (s’han de tenir les mans i la tasseta molt seques).

Es podria començar amb la tassa gran, observant què passa i després engrescar l’alumnat a formular prediccions respecte de la tassa petita. Una vegada comprovat el comportament de l’aigua en cada una de les situacions, els nens i les nenes haurien de proposar possibles explicacions.

(«DIYNano» 2016. pag13)

“Sí hi ha la mateixa quantitat d’aigua i nanopartícules  d’or… Com és que veiem colors diferents?”

Per respondre aquesta pregunta, els infants haurien de construir una imatge mental de l’ordre, la mesura i els  agrupaments de les nanopartícules d’or, que és diferent en cada tub

Al tub de color vermell, li correspon la imatge de les partícules de 25 nm.

Al tub de color verd, li correspon la imatge de les partícules  de 50 nm.

Al tub de color groguenc, li correspon la imatge de les partícules de 100 nm.