Mapa de progressió dels aprenentatges

Els mapes de progressions d’aprenentatge els podem definir com a models educatius sobre com s’espera que evolucionin les idees i formes de pensar dels estudiants sobre un concepte o tema determinat a mesura que avancen en els seus estudis (Talanquer, 2013).