Procés d’aprenentatge

Observar el comportament diferent de dues superfícies aparentment iguals, el canvi en el temps de reacció de dues pastilles efervescents o la varietat de colors de les solucions de nanopartícules d’or, porta a l’alumnat a fer-se preguntes que els ajudin a entendre els fenomens. Aquest és el primer pas del procés d’aprenentatge. Sovint la pregunta inicial és difícil de respondre, és en aquest moment en què la mestra haurà d’ajudar a l’infant a mirar-se el fenomen des d’una altra perspectiva i formular-se preguntes investigables.

Abans de començar la cerca, cal que l’alumnat faci prediccions raonades. El procés de buscar la resposta a les preguntes formulades pot variar molt, des d’un treball experimental, una cerca en llibres o a internet, una conversa, una entrevista amb un expert, lectura d’articles … Els infants han de poder donar una resposta a la qüestió inicial que sigui raonada, a partir de contrastar les prediccions inicials, els resultats de la recerca i el model teòric. En acabar, s’hauran de plantejar situacions diferents en les quals, l’alumnat hagi d’aplicar els coneixements realitzats.

Els mestres hauran de fer una gestió d’aula on la comunicació, el fer i el pensar es donin simultàniament, on es promocioni el treball cooperatiu, on l’alumnat se senti segur per poder expressar lliurement les seves idees i en la qual l’avaluació serveixi per regular l’aprenentatge.

 

 

 

Per saber-ne més: 

http://www.cosce.org/pdf/Informe_ENCIENDE.pdf

https://www.tresorderecursos.com/blank-50 

“Química a infantil i primària. Una nova mirada”. Mercè Izquierdo i Grup Kimeia. Ed Graó. 2011