Prendre decisions

Els materials nano cada cop són més presents en el nostre dia a dia. Presenten avantatges però cal fer-ne un ús responsable i utilitzar-los en la mesura en què els beneficis siguin majors als riscos que en principi pot suposar la manca d’estudis d’efectes a llarg termini o d’una legislació adaptada als nous coneixements.

En aquesta activitat vosaltres sereu els protagonistes en la presa de decisions basada en la ciència i la ètica.

1- “Tu decideixes”

Aquesta activitat,  desenvolupada per la Xarxa NISE, té com a objectiu fer conscient a l’alumnat dels nous coneixements i innovacions que, el desenvolupament de la nanocència, pot aportar a la nostra societat.

Però el camí que segueixin les investigacions també depenen dels valors i les necessitats de la societat.  Hem de conèixer els riscos, la utilitat, els costos i els beneficis per poder prendre decisions.

Material per la realització de l’activitat:

http://www.nisenet.org/catalog/programs/exploring_nano_society_-_you_decide

 

2- “Nanodilemes”

En aquesta web es planteja un situació molt habitual que, la utilització de nanopartícules, pot resoldre fàcilment…però quines conseqüències pot tenir la decisió presa?

3- “Per conversar”

http://www.elmundo.es/economia/2015/04/23/5537e3c3e2704e3a488b4577.html

 

http://www.elmundo.es/ciencia/2014/09/01/53ff6f6722601dc3638b4583.html