TEATRE D’ED. INFANTIL: 4 i 1…5!

4 i 1 Cinc!, és una coreografia sobre els quatre elements: l’aigua, el
vent, la terra i el foc… I un cinquè que és el resultat del llenguatge
contemporani que utilitza Factoria Mascaró, un llenguatge actual i viu.
Ballen a partir d’aquests elements i amb ells. Juguen amb el vestuari,
amb materials escenogràfics i amb els colors, que ajuden a sensibilitzar
i viure el guió que s’escenifica.
Cal saber mirar, es coltar i deixar fluir les percepcions que es reben.
Les emocions i sensacions que cadascú viu són molt personals i cadascú
les canalitza amb la seva pròpia individualitat.