RESULTATS A LA RENOVACIÓ PARCIAL DEL CONSELL ESCOLAR DEL SECTOR PARES/MARES

 El resultat de la renovaió parcial del sector pares/mares del consell escolar del CEIP Dones d’aigua ha estat el següent:

 – VICTÒRIA SANCHO I LORENZO  20 vots

– YOLANDA PARDIÑAS I REY  19 vots

– MARIE PELLETIER  12 vots

– OLGA CEDÓ I CAUPENA  11 vots

(en vermell les tres candidates escollides per representar el sector pares/mares al consell escolar)

LES CANDIDATES ESCOLLIDES SERAN CONVOCADES PROPERAMENT PER LA CONSTITUCIÓ DEL NOU CONSELL ESCOLAR.

GRÀCIES PER LA VOSTRA PARTICIPACIÓ