ioga2Introducció sobre el ioga

En la seva gran obra “Els Yoga Sutras” el savi Patañjali (2500 a.c.) ens descriu el ioga com “yogah cittavrtti nirodhah” o el que vol dir el mateix, El ioga és l´absència de les fluctuacions de la ment”. Etimològicament citta fa referencia a la ment en un concepte més ampli de com l´entenem a Occident, és a dir, referida a la ment pròpiament, a la intel·ligència i a l´ego. Arribar a vivenciar aquest estat de restricció de les fluctuacions i de presència conscient de l´ésser implica a tot el conjunt de “cossos” que composen l´èsser humà, referits a aspectes físics, psíquics, emocionals i com s´interrelacionen entre ells amb l´entorn i amb el sí mateix.

Els nostres alumnes, tant a dins l’escola com a fora, sabem que viuen inmersos en un món ple d’informacions i varietat d’estímuls externs. Des de l’escola, com a docents, veiem la necessitat d’actuar i participar de forma activa, com a agents de canvi dins la nostra societat i oferir als alumnes estratègies i recursos que els resultin útils per aturar l´excés “d’out put” socials que els arriben. Grans pensadors contemporanis han començat a prendre consciència de la importància d´una transformació educativa i humana. Així, Jiddu Krishnamurti, pensador i filòsof indi de finals del segle passat parlava d´integrar, d´unir. “Cal cultivar el costat tecnològic dins l´educació”, – deia -, “i a l´hora desvetllar les capes més profundes de la ment humana”. És l´equilibri entre ambdues, el que ell anomena “la veritable educació”, la qual comporta necessàriament un procés de canvi de les estructures establertes a nivel individual i social, que trascendeixi les fronteres de qualsevol cultura en particular i estableixi nous valors humans.

En aquest sentit de trascendència, el ioga, segons apunta B.K.S. Iyengar “és un camí universal, obert a tothom, independentment de l´origen i el lloc de naixement”. Iyengar, segueix apuntant en el seu llibre “Luz sobre la vida” al respecte del ioga, que “és una via que ens prepara per jugar al joc de la vida, que ens entrena i genera en cadascú la disposició per pensar per sí mateix, per auto observar-nos, per corregir-nos, des de l´honestedat i amb amor al cor”.


Sobre el ioga Iyengar

Dins el ioga, trobem diverses vies. En la present proposta que us presentem, el punt de referència i de partida és la pràctica d’assanes, que són les postures o moviments realitzats amb el cos, pròpies de la via del Hatha Ioga. El mètode de ioga Iyengar es caracteritza bàsicament per tres elements propis que el B.K.S. Iyengar va prioritzar en l’execució d’assana: La intensitat en els estiraments, la precisió en els moviments i el dinamisme en l’actitud.

La present proposta pràctica gira entorn a l’afirmació que la pràctica del ioga incideix de forma positiva en totes les persones. En aquest sentit, el ioga pot contribuir dins l´ensenyament a les escoles al desenvolupament integral tant en el professorat com en l’alumnat, i per tant, generar una millora integral i globalitzada dels diferents aspectes que intervenen en el desenvolupament humà (físic, psico-emocional i social).

Més informació

Racó del practicant

Recerca Ioga Sant Josep by ceipsantjosep