Activitats extraescolars

A més de participar en aquestes activitats dirigides, en horari extraescolar també podeu fer ús de biblioteca i l’obertura de patis. Recordeu que tant la biblioteca com el pati són espais en els que els nens i nenes han d’estar a càrrec d’un adult responsable.

Més informació i llistat d’activitats oferides


ACOLLIDA

MENJADOR

EXTRAESCOLARS

Go to Top