PROJECTE GEP D’ANGLÈS

Articles projectes GEP

 

Aquest projecte es va iniciar a la nostra escola el curs 2017-2018.

Consisteix en formar part del Grup Experimental Plurilingüe en el que té com a objectiu millorar la competència lingüística i Plurilingüe de l’alumnat.

El coneixement i l’ús de diferents llengües ha esdevingut una necessitat fonamental i un dret per als ciutadans d’una societat global com la nostra. El coneixement d’una o més llengües estrangeres, a més de les oficials i/o pròpies de l’individu, garanteix l’adquisició dels processos d’aprenentatge i la millora contínua de l’aprenent.

L’ús de diferents llengües per a accedir al coneixement és una pràctica que l’individu ha de desenvolupar des de l’edat escolar per tal d’establir les bases que li permetran aprendre qualsevol llengua de forma eficient.

Per aquest motiu, a la nostra escola hem engegat aquest projecte que es basa principalment en introduir la llengua anglesa en la vida quotidiana del centre i augmentar l’ús de la llengua anglesa en àrees no lingüístiques.

Les àrees amb les que hem començat a dur aquest projecte són:

 

  • Matemàtiques (Geometry) a 5è i 6è
  • Educació visual i plàstica (Cut and paste): de 3r a 6è.
  • Medi/Science (una unitat) a 5è i 5è
  • Medi/Social Studies (una unitat) a 4t

 

Els objectius del projecte són:

  • Millorar la comprensió oral i lectora en llengua anglesa de l’alumnat, especialment el de Cicle Superior.
  • Millorar l’expressió oral i escrita en llengua anglesa de l’alumnat, especialment el de Cicle Superior.
  • Promoure el plurilingüisme amb les diferents festes i activitats del centre a la comunitat educativa.

 

Amb aquests objectius es vol aconseguir:

Promoure una metodologia basada en la pràctica oral.
Fomentar l’ús d’estructures orals correctes.
Augmentar la presència de la llengua anglesa a l’escola, per tal de fer-la més funcional i significativa.

Go to Top