Secció esportiva

L’escola des del curs 2007/2008 forma part de  Pla català de l’esport i participa en l’organització i realització del programa d’activitats del Pla Català “Esport a l’Escola”. Per aquest motiu s’ha creat una Secció esportiva escolar, per tal d’obtenir el reconeixement  i  inscripció  al  Registre  d’entitats  esportives  de la  Generalitat  de Catalunya.

Aquesta SEE té com  a objecte bàsic el foment, la organització, la coordinació i la pràctica de l’activitat física i esportiva a l’ escola , fora de l’horari  lectiu, tot potenciant la dimensió educativa de l’esport.  Les  activitats  organitzades  per  l’associació  esportiva  escolar  tindrà  en compte el projecte educatiu del centre.

En aquesta Secció Esportiva Escolar:

 • La gestió anirà a càrrec de mestres i AMPA.  També es comptarà amb la col·laboració d’exalumnes o d’altres  persones o entitats del municipi.
 • La coordinació de les activitats serà per part d’un/a mestre/a  del centre.
 • L’oferta  d’activitats  físiques  i esportives  han de respondre als  interessos  de l’alumnat.
 • Es fomentarà la col·laboració entre els centres educatius,  l’ajuntament i el consell esportiu.
 • En la PAC s’especificaran les activitats  aprovades per a cada curs  escolar.

Aquesta secció pretén posar a l’abast de tots els alumnes de primària la pràctica d’activitats físiques i esportives, i aprofitar el gran potencial d’aquestes activitats per contribuir a la formació personal i cívica dels nostres infants i joves.
Més concretament, podem destacar els objectius següents:

 • Incrementar la participació en activitats físiques i esportives en horari no lectiu de l’alumnat dels centres educatius de primària.
 • Aprofitar el gran potencial educatiu i formatiu de les activitats físiques i esportives, cercant la participació per damunt de la competitivitat.
 • Potenciar la funció integradora i de cohesió social de l’esport escolar, facilitant l’accés de tots els nens i nenes a la pràctica esportiva escolar, i en especial dels nouvinguts.
 • Contribuir mitjançant la pràctica esportiva a la formació en valors com la tolerància, el respecte als altres i a les regles, la confiança en un mateix, l’esforç de superació, l’autocrítica, l’autonomia, la capacitat de decisió, l’autogestió, la cooperació, el treball en equip, entre d’altres.
 • Fomentar la pràctica regular d’activitats físiques i esportives i l’adquisició d’hàbits saludables que contribueixin a un millor benestar.
 • Formar joves en els valors ciutadans mitjançant la seva participació activa en la gestió de les associacions esportives escolars de nova creació.

Des de la Secció esportiva preparem un conjunt d’activitats esportives en el centre, perquè tots els alumnes puguin realitzar esports.

Les ativitats que podeu fer són:

 • Manualitats 
 • Dansa
 • Activitats esportives: segons la demanda (futbol, bàsquet, atletisme, tennis taula…)
 • Natació: divendres a partir de les 18:00h al Fornàs a Valls
 • Sing & Play

Cada curs us donem informació detallada dels horaris i preus de cada activitats  perquè us hi pogueu inscriure.

A partir del mes de novembre comencem les activitats esportives a nivell comarcal i nacional: cros, atletisme, BTT, tennis taula, futbol… els alumnes inscrits rebran informació puntual de mans dels mestres d’Educació física del centre respecte les competicions i trobades.

Els articles relacionats amb aquesta secció seran publicats a la pàgina principal del bloc perquè els aneu consultant, de tota manera l’alumnat inscrits a qualsevol activitat esportiva rebrà informació sobre els temes que li corresponguin.

Si encara no t’has donat d’alta a cap esport a què esperes, sempre ho pots fer!

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà Els camps necessaris estan marcats amb *