PROJECTE DE CONVIVÈNCIA

L’educació emocional és la capacitat de controlar i reconèixer els sentiments i emocions propis i dels altres, discriminant-los i fer servir aquesta informació per guiar el nostre pensament i les nostres accions.

A partir del projecte SOM UN EQUIP, pretenem desenvolupar i treballar un seguir de competències: 

– Consciència emocional                

– Regulació emocional

– Autonomia personal

– Intel·ligència interpersonal i/o competències socials

– Habilitats de la vida i benestar