Daily Archives: 10 març 2012

PER LA QUALITAT DE L’EDUCACIÓ AL CENTRE

Benvolgudes famílies,

Us volem fer partícips d’una avaluació posada en marxa durant aquest mes de març a la nostra escola i que esperem sigui una eina molt útil per traçar el camí a seguir durant els propers cursos.

Per tal de no allargar l’explicació us farem cinc cèntims de manera molt esquemàtica però pensem que entenedora:

AGD: Avaluació General Diagnòstica.

Qui la porta a terme?: Els inspectors de zona.

Finalitat: La millora educativa a la nostra escola.

Qui l’ha demanat?: L’equip directiu de l’escola (és la primera vegada que es fa al nostre centre).

Per què?: Per tenir una visió més objectiva de la situació actual del centre (punts forts, punts febles i discrepàncies)

Per a què?: Per obtenir unes propostes de millora que ens permetin tenir un punt de partida objectiu per afavorir la millora del centre.

Com es porta a terme:

  1. Qüestionaris (per mestres, per una mostra diversa de famílies, per una mostra aleatòria d’alumnes)
  2. Processament de les dades (programa informàtic i inspectors)
  3. Entrevista dels inspectors amb l’equip directiu (inclou anàlisi de documents del centre)
  4. Valoració de la informació (feta pels inspectors)
  5. Grup de discussió (mostra de mestres, sense participació de l’equip directiu)
  6. Preinforme (fet pels inspectors)
  7. Sessió d’avaluació (inspectors, grup de discussió, 2 pares/mares i equip directiu)
  8. Informe definitiu amb propostes de millora.
  9. Reunions pel retorn dels resultats.

Durada del procés: El mes de març.

Retorn dels resultats: Abril/maig, en funció de les dates viables. (Claustre, Consell Escolar, Alumnes, Famílies)

L’Equip Directiu