Monthly Archives: novembre 2013

El Sr. Alcalde a l’Escola Margalló

Aquest matí ha vingut a la nostra escola el l’Alcalde de Castelldefels, el Sr. D. Manuel Reyes, i el Regidor d’Educació, el Sr. D. Santiago Barona. Han vingut acompanyats de dues persones del gabinet de l’alcaldia i del Sr. Duch.

La visita ha estat a la classe de 4t A, degut a que per raons de la seva agenda no havia pogut estar present a la visita que l’alumnat va fer a l’Ajuntament de la nostra ciutat.

Han arribat durant l’hora destinada a fer l’assemblea de classe. Els i les alumnes, mitjançant les seves delegades i portaveus, els han explicat en que consistien les assemblees de classe. També han tingut la possibilitat de fer-li un munt de preguntes relacionades amb les seves inquietuds, tan referents a la nostra escola, com a l’escola Guinovart i les retallades; així com sobre aspectes educatius, polítics i socials.

El Sr. Alcalde, amb molta amabilitat, ha respost a totes i cadascuna de les preguntes realitzades per la canalla.

Ha estat una estona molt agradable i gratificant, on l’alumnat ha pogut sentir de primera mà les explicacions i opinions del Sr. Alcalde sobre els temes plantejats; i han pogut veure com quan les observacions i suggeriment que des de les assemblees de classe van a l’assemblea de delegats i delegades de l’escola i tenen suficient pes, l’escola també les fa arribar a l’Ajuntament.

Des d’aquí, donem les gràcies més sinceres al Sr. Alcalde, al Sr. Regidor d’Educació i demés acompanyants per voler dedicar una estona del seu temps a compartir-lo amb nosaltres.

Des de la direcció de l’escola també volem felicitar als alumnes i les alumnes de 4t A per la seva actitud de respecte, atenció i ordre amb que han participat durant tota la reunió.

visitalcalde1

 

visitalcalde2