Monthly Archives: juliol 2013

Nova estructura de la web de l’escola

IMPORTANT!!!!

ADREÇA DEL PORTAL PRINCIPAL de la web del Centre:

http://blocs.xtec.cat/margalloescola/

A partir del proper curs 2013-2014 es començaran a omplir de contingut els blocs en xarxa que ara mateix encara estan en construcció.

El PORTAL PRINCIPAL tindrà els accessos directes a tots els blocs del centre i els enllaços a les webs d’interès més utilitzades per les persones lligades al centre. També trobareu l’adreça i les dades de contacte de l’escola.

Els accessos directes relacionats amb la xarxa de blocs del centre són:

NOTÍCIES: Aspectes generals de l’escola que aniran sorgint al llarg del curs.

CICLES: Aspectes relacionats amb el dia a dia dels diferents cicles.

FOTOS i VÍDEOS: Imatges d’activitats generals realitzades a l’escola.

PEC: Informació relacionada amb el Projecte Educatiu de Centre i que s’anirà implementant amb enllaços a documents de centre que es vagin aprovant i siguin d’interès general.

SECRETARIA: Informació relacionada amb aspectes administratius d’interès general, comunicats, circulars, dossier d’inici de curs, beques…

DOCUMENTS: Aquest és un bloc d’ús restringit a l’equip docent de l’escola.

Esperem que la nova estructura tingui una bona acollida per part de la comunitat educativa i sigui de fàcil utilització.

La Direcció

 

 

Buidatge de les enquestes

A finals d’aquest cur es van realitzar diferents enquestes del grau de satisfacció respecte de diferents aspectes de la nostra escola.

Les enquestes realitzades a les famílies van abastar tres vessants: per una banda, l’aspecte de la comunicació escola-famílies; per altre, la celebració de les festes escolars; i per últim, el treball específic sobre comprensió lectora.

L’enquesta realitzada a l’alumnat va estar dirigida a l’alumnat de 3r a 6è, i tenia per objectiu que poguessin manifestar de manera anònima el seu grau de satisfacció sobre allò que van fer, van aprés, i sobre les experiències i vivències que van tenir a l’escola al llarg de tot el curs.

Amb el següent buidatge de totes les enquestes rebudes volem compartir amb la comunitat educativa els seus resultats.

Resultat de les enquestes a les famílies:

ÀMBIT COMUNICATIU

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FESTES


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

COMPRENSIÓ LECTORA


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

 

 

 

 

La conclusió més evident és el alt grau de satisfacció per part de la gran majoria dels participants en l’enquesta respecte dels ítems plantejats, doncs tots ells es valoren com bastant o molt satisfactoris en un 79% dels casos com a mínim; si bé hem de seguir treballant per la millora.

Cal explicar que l’apadrinament lector es fa entre l’alumnat de 5è i de 2n. Què les parelles lectores va ser una experiència pilot iniciada a 3r. I que el treball específic de comprensió lectora es va fer a tota la Primària a partir de diferents metodologies:

-les “mini-lliçons” (sessions de modelatge per part del mestre/a)

-el treball sobre inferència (fonamentalment al cicle superior)

-el “lectogrup” (material específic pel treball de la lectura i que es va durant la setmana aprofitant alguna de les sessions de la mitja hora de lectura)

Les dues primeres metodologies es van difondre mitjançant una xerrada dirigida a les famílies durant el curs passat i la web de l’escola.

Resultat de l’enquesta a l’alumnat:

– Molt bona: 55’90%

– Bona: 40’37%

– No gaire bona: 3’73%

– Molt dolenta: 0%

 

 

 

 

 

 

La seva vida a l’escola l’han valorat com bona o molt bona el 96,27% dels i de les alumnes.

El grau de satisfacció general de l’alumnat què ha contestat l’enquesta és molt elevat.

Per últim:

Moltes gràcies a totes aquelles persones que han pogut participar-hi amb les seves respostes i suggeriments. Esperem que cada vegada sigui més gent la que participi en aquest tipus de dinàmiques entre l’escola i les famílies (xerrades, enquestes…).

Molt bon estiu i fins el 12 de setembre!!!