08. FI DE CURS

FESTIVAL DE FI DE CURS

Divendres, 12 de juny a les 9 del vespre

a l’església de Sant Pere Pescador

Cantada GASTRONOMICOMUSICAL