El dilluns de carnestoltes, els alumnes van disfressats amb un pitet mentre llegeixen endevinalles als alumnes de CM. Cada alumne de CS ha buscat endevinalles en castellà per tal de llegir-les als alumnes de CM. Aquesta activitat és reciproca per tant en una propera sessió seran els alumnes de CM qui llegiran les endevinalles que s’han preparat als demés companys. És una manera lúdica de practicar el castellà, engrescadora per a tots.
EndevinallesCS