Aquest vídeo mostra diverses experiències d’aula en les quals es fa servir la pissarra digital interactiva.
Edu3.cat