El maig de 2003 la Organització Mundial de la Salut (OMS) va prendre una mesura històrica: després de cinc anys de treball, els 192 Estats membres van adoptar unànimement el conveni de base sobre el control del tabac (FCTC). En adoptar i signar aquest tractat, els Estats membres de l’OMS van expressar el seu recolzament per abordar els desafiaments de salut pública plantejats pel tabac i per tractar qüestions clau tals com les mesures relacionades amb el seu preu i els impostos, les qüestions que vinculaven tabac i pobresa, el contraban, la publicitat del tabac o el tema dels espais sense fum.