L’aigua és una font de vida, i la qualitat ambiental del nostre entorn i del planeta depenen en gran mesura de l’ús que en fem tots plegats.
En el Dia Mundial de l’Aigua, el que es vol recordar des de les Nacions Unides és que mentre en els països desenvolupats no es valora prou un bé tan fonamental com és l’aigua, en els països subdesenvolupats hi ha moltes persones que no disposen de la quantitat necessària d’aigua per sobreviure.
Tant des dels organismes internacionals com des de l’ús quotidià que en fem cadascú de nosaltres hem de fomentar el consum racional de l’aigua per tal de què estigui a l’abast de totes les persones d’arreu del món.