En aquest dia es pretén recordar a la població mundial que ningú té dret a discriminar a una altra persona pel color de la pell, la llengua, les creences, les costums o el lloc on va néixer.
L’ONU i els països que formen la comunitat internacional han creat instruments i legislacions que ajudin a eliminar les diferents manifestacions de racisme que existeixen arreu del món.