Embolicar la troca

Frase feta que vol dir: Complicar les coses. Fer que una situació o una discussió sigui encara més difícil.

També s’usa amb els verbs embullar i enredar.

EMBULLAR LA TROCA
ENREDAR LA TROCA

A mesura que passa el temps s’embolica la troca, ho hem de resoldre ben aviat.
Li agrada molt d’embullar la troca; on és ell sempre hi ha raons.

(http://www.rodamots.com/mot_cerca_resultat.asp?nm=2818)