Guia per a famílies

– Guia per a famílies d’infants i joves amb alteracions greus de conducta.
– Guia per a famílies d’infants i joves amb altes capacitats intel·lectuals.

Dos títols que recullen les inquietuds de les famílies, i de la comunitat educativa en general, pel que fa a les capacitats intelectuals i a les alteracions greus de conducta dels adolescents i joves, i pretenen orientar i acompanyar les famílies en el procés evolutiu dels seus fills i filles.
Els podeu trobar a la biblioteca escolar i també en format PDF a www.gencat/educació

guia-per-a-families-amb-alteracions1

PDF

guia-per-a-families-amb-altes1

PDF

La biblioteca escolar, avui

La biblioteca escolar, avui
Un recurs estratègic per al centre
Glòria Durban Roca

Atenció! ha arribat aquest llibre a la biblioteca escolar.
la-biblioteca-escolar-avui“Aquest llibre descriu i argumenta els aspectes més rellevants que en l’actualitat configuren la conceptualització de la biblioteca escolar com un recurs educatiu imprescindible que participa de l’acció estratègica del centre i que incentiva i dóna suport a processos de millora de l’ensenyament. En els diferents capítols veiem com les accions de la biblioteca adquireixen ple sentit si recolzen realment sobre aquelles situacions d’aprenentatge que requereixen l’ús de materials i que es duen a terme dins de les programacions i projectes de treball d’aula, com ara els treballs d’investigació i les intervencions de lectura i escriptura.” ( Graó )