Bibliografia bàsica de revistes d’arts i esports


“El Servei de Biblioteques del Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya ha elaborat una bibliografia bàsica de revistes imprescindibles per constituir les col·leccions de les biblioteques del Sistema de Lectura Pública de Catalunya.”

Bibliografia bàsica de revistes d’arts i esports

Recordeu que teniu el Servei d’informació selectiva (SIS), eina d’informació bibliogràfica que recull els títols bàsics disponibles al mercat dels diferents camps del saber.