Projectes compartits

Els projectes compartits són una modalitat d’actuació entre el Camp d’Aprenentatge i les escoles de la comarca interessades per tal de fer un treball conjunt més aprofundit en algun dels àmbits temàtics al llarg d’un curs escolar.

El curs 2019-20 la temàtica dels Projectes compartits serà sobre residus, adreçats als alumnes de cicle mitjà i/o cicle superior de primària de la comarca. El títol serà “Què en fem dels nostres residus?. Més informació.

En els enllaços següents es poden veure amb més detall les característiques i recursos dels projectes realitzats en cursos anteriors, així com les col·laboracions de les escoles participants en els blocs.