Projectes compartits 2019-2020 sobre residus

El curs 2019-2020 us proposem de participar en els Projectes compartits entre les escoles de la comarca interessades, el Camp d’Aprenentatge del Bages i el Consorci del Bages per a la gestió de residus. La temàtica  serà sobre residus i van adreçats als alumnes de cicle mitjà i/o cicle superior de primària.

El títol del projecte és “Què en fem dels nostres residus?”

En aquests projectes l’alumnat té la possibilitat de descobrir com es gestionen els residus de la nostra comarca, com podem convertir-los en un recurs, perquè és important practicar les 3Rs, experimentar amb diferents materials i prendre consciència de la importància de tancar el cicle de cadascun d’ells.

Més informació

Les Trobades amb les Ciències Experimentals un èxit!

Aquest mes de febrer s’han realitzat les Trobades amb les Ciències Experimentals, organitzades pel CdA i el CRP del Bages, dins el Pla de Formació de Zona.

S’ha persentat el projecte “Competències de pensament científic a l’ESO. Ciències 12-15”. Un èxit per part dels formadors, als qui agraim el seu entusiasme i dedicació per tal d’aconseguir una formació científica bàsica per a tothom i també un èxit de participació, amb una trentena de docents de secundària de les diferents comarques de la Catalunya Central.

Trobades amb les ciències experimentals 2018-19

Un any més us animem a participar en les Trobades amb les Ciències Experimentals que organitza el Camp d’Aprenentatge del Bages, dins el Pla de Formació de Zona del Departament d’Ensenyament a la nostra comarca.

Dates: 30 de gener, 6 i 13 de febrer del 2019
Horari: de 18h a 20h
Lloc: Casa de la Culla (Manresa) (Seu del CdA del Bages)
Nivell: Secundària (professorat de biologia-geologia, física-química i tecnologia)

Aquest any es presentarà el projecte “Competències de pensament científic a l’ESO. Ciències 12-15”, dissenyat i experimentat per un equip de professors amb el suport del Departament d’Ensenyament de la Generalitat de Catalunya i sota la direcció del Departament de Didàctica de la Matemàtica i les Ciències Experimentals de la Universitat Autònoma de Barcelona.

La proposta curricular que es presentarà s’ha dissenyat amb l’objectiu de garantir una formació bàsica per a tothom, tenint com a referència l’assoliment de competències cientificotecnològiques previstes pel Departament d’Ensenyament. Es vol potenciar el treball conjunt de professors de diverses disciplines en els tres primers cursos de l’ESO, adreçat a estimular l’activitat científica dels alumnes, centrada en el llenguatge i l’experimentació.

Aquesta proposta ha estat aplicada a diversos centres de secundària al llarg de diversos cursos i l’alumnat, en general, s’hi mostra motivat i n’obté bons resultats.

La proposta curricular consta de 9 unitats didàctiques. A cadascuna de les sessions repassarem les tres unitats d’un nivell d’ESO, realitzant alguns dels experiments. També analitzarem alguns dels fonaments didàctics del projecte, com la modelització, la contextualització i l’avaluació.

Formadors: Joan Aliberas, José María Faro, Conxita Calvo, Gemma García, Josep Lluís Estaña, Josep Corominas i Tomàs Aguilera.

Inscripció gratuïta (màxim 25 persones, per ordre d’inscripció): Enllaç d’inscripció