Activitats d’un dia

  • Les activitats d’un dia s’adrecen bàsicament als centres de la comarca o comarques properes. Es realitzen en horari i calendari escolar, entre les h i les 17 h aproximadament.
  • El cost és de 3 per alumne, preu públic fixat pel Departament d’Ensenyament.
  • El centre educatiu és el responsable del desplaçament (anada i tornada) al lloc de l’activitat. En el cas de l’activitat al Parc Ambiental de Bufalvent, el Consorci del Bages per a la gestió de residus es fa càrrec del desplaçament pels centres de la comarca.
  • Podeu triar les activitats que podeu fer i consultar els nivells educatius als que s’ofereixen a l’apartat Totes les activitats.
  • Un cop formalitzada la inscripció, consulteu l’apartat Preparació activitats d’un dia.