Materials geològics i les seves aplicacions

El taller consta de dues parts:

  • Reconeixement d’un conjunt de roques i minerals basant-se en les propietats físiques i químiques més significatives.
  • Relació de cada material geològic amb productes d’ús quotidià que se n’obtenen, organitzant amb tot plegat una exposició.

El tema es complementa amb una projecció comentada sobre el tema dels recursos minerals, la seva extracció, els problemes i mesures correctores de la mineria i la importància de fer un ús prudent dels recursos i de reciclar sempre que sigui possible.

Aquesta activitat es realitza a la Culla. També s’ofereix el material en préstec (cal que ens truqueu per a reservar-lo, al 938744358).

TREBALL PREVI: Explicar les propietats dels minerals i procediments que s’utilitzaran per a reconèixer-los el dia que fem el taller, a partir de la fitxa Propietats dels minerals. Revisar la procedència d’alguns materials i objectes quotidians emplenant la fitxa Procedència.

TREBALL POSTERIOR:
Fitxa per repassar conceptes treballats durant el taller
Vídeo
 La  mina, historia de una montaña sagrada, documental d’una mina de bauxita a cel obert a l’Índia.
Article de Cavall Fort sobre el coltan. 
Visita al Museu de Geologia Valentí Masachs de la UPC a Manresa. Veure Fulletó del Museu Fitxes per projectar a classe sobre Elements i recursos minerals: aplicacions i reciclatge.

MATERIAL NECESSARI: No cal portar-ne, ja que tot va inclòs en el taller.
DURADA: De 3h a 3’5 h
NIVELLS: Consultar la taula Totes les activitats.                                                   LLOC: Casa de la Culla (mapa)