Propietats dels materials (CM)

Activitat realitzada conjuntament amb el Consorci del Bages per a la gestió de residus. Aquesta activitat dura tot el matí i és una proposta de treball experimental sobre els materials i algunes de les seves propietats. Els objectius són conèixer els materials amb els que es fabriquen objectes presents a la nostra vida quotidiana i les aplicacions d’aquests en relació a les seves propietats. També, es vol fer entendre que els recursos naturals esdevenen materials i objectes que, posteriorment, seran residus que és important que es puguin recuperar.

Hi ha dos blocs d’activitats. El primer tracta les diferències entre materials i objectes a partir de la classificació de materials: fustes, metalls, vidres i plàstics i, després, es classifiquen diversos objectes quotidians a partir dels materials dels que estan fabricats. En el segon bloc es realitzen diverses experiències per tractar propietats com la densitat, la reacció amb els àcids, la flotabilitat, la conducció de l’electricitat i la conducció de la calor.

MATERIAL NECESSARI: Cal tenir les fitxes de treball i llapis.
DURADA: Tot el matí.
NIVELLS: Consulteu la taula Totes les activitats.
LLOC: Casa de la Culla (mapa)