El recorregut de l’aigua


Aquesta activitat es fa conjuntament entre el Parc de la Sèquia i el Camp d’Aprenentatge del Bages.

Es tracta d’un taller en el qual reproduïm el cicle de l’aigua de manera experimental, fent evaporar aigua salada i observant com es condensa i precipita aigua dolça. Mentre l’experiment avança expliquem als alumnes el conte “El cicle de la gota d’aigua”. Al acabar es compara el cicle de l’aigua experimental i el cicle de l’aigua natural de l’aigua.

FITXES DE TREBALL: pel dia de l’activitat.
RECOMANACIONS
: Treballarem amb grups de 3-4 alumnes.
MATERIAL: Només cal llapis i fitxes.
DURADA: Uns 60-75 minuts
NIVELLS: Consulteu la taula Totes les activitats.                                               LLOC: Casa de la Culla (mapa)