LES PLAQUES LITOSFÈRIQUES

Plaques litosfèriques:

La litosfera terrestre està fracturada en varies parts, cadascuna d’aquestes parts rep el nom de placa litosfèrica. A la Terra actualment es distingeixen entre 8 i 12 plaques majors.

Aquestes plaques poden ser continentals, oceàniques o mixtes.

A continuació es mostra un esquema de les principals plaques terrestres.

placas-tectonicas.jpg

Per definir aquest límits entre les plaques s’usa la localització dels terratrèmols.

Els límits entre les plaques s’anomenen marges i poden ser de diferents tipus en funció de la direcció en la que es desplacin les plaques.

1. marges conservants.

2. marges divergents.

3. marges convergents.