Les capes de la Terra.

Hem vist que l’estudi de les ones sísmiques ens permet diferenciar escorça, mantell (superior i interior), i nucli (extern i intern).

 Però actualment les capes terrestres s’acostumen a diferenciar més per la rigidesa o la mobilitat que presenten que per la composició. Així doncs podem distingir:

 Litosfera: és la capa superior i la més rígida. Abraça tota l’escorça i una mica del mantell superior. Té un gruix mitjà de 100km.

 En els continents és major que en els oceans i a més a més com més altes són les muntanyes més gruixuda és la litosfera.

 Astenosfera: Es troba sota la litosfera i arriba fins a 300km de profunditat. Aquí les roques estan a unes temperatures entre els 1.000ºC i els 2.000ºC, molt a prop del punt de fusió. Això fa que sigui una capa més plàstica i deformable.

 Mesosfera: Comprèn tot el mantell que es troba per sota de l’astenosfera.

 Endosfera: arriba a temperatures de 5.000ºC. La zona exterior es troba fosa i la interior es troba en estat sòlid.

capes-terra.jpg