Exercici ampliació

Com ja saps, el coneixement que tenim de l’estructura del nostre planeta es basa principalment en l’estudi de les ones sísmiques que travessen la Terra d’una punta a l’altre.

A la taula següent es mostra una llista de velocitats de les ones sísmiques des de la superfície fins al centre de la Terra.

1. Fes una representació gràfica d’aquestes velocitats.

 velocitats.jpg

2. Traça una línia en cada discontinuïtat sísmica (recorda que una discontinuïtat sísmica és un canvi sobtat de la velocitat de les ones sísmiques). Quantes discontinuïtats surten?

3. Les capes terrestres queden delimitades per discontinuïtats. Quines capes veus representades? Anomena-les.