Alguns conceptes inicials.

El temps geològic

En geologia els processos acostumen a ser molt lents, normalment els mesurarem amb milions d’anys, això no vol dir que els processos siguin insignificants, ja que els seus resultats solen ser de gran magnitud.

coloradoSegur que tots hem sentit a parlar del “Gran Cañón” a Colorado, aquest relleu tant gran l’ha generat l’erosió del riu Colorado, un procés geològic lent però que fa milions d’anys que es produeix.

El gradient geotèrmic

A mesura que ens endinsem cap a l’interior de la Terra la temperatura va augmentant. En els primers quilòmetres hem comprovat que augmenta aproximadament 30ºC per cada kilòmetre, és evident però que no pot augmentar així fins al centre de la Terra, ja que arribaríem fins als 180.000ºC. A partir dels 200 km el gradient disminueix i la temperatura augmenta més lentament. En la gràfica següent podem observar com augmenta aquest gradient.

gradient.jpg