La paraula esperança té associada una espera, la necessitat de romandre perquè ocorri alguna cosa. I al final s’encén aquesta llum, que esdevé confinça per aconseguir el que es desitja. Així és com, amb esperança, amb emoció, que voldríem que les emocions fossin considerades en la seva diversitat. Aquesta paraula ens duu a l’exposició sobre Emocions i LGTBiQ+.


esperança

  • Definició: Confiança d’aconseguir una cosa, que una cosa que desitgem ha de realitzar-se. Conservar l’esperança. Perdre l’esperança.
  • Etimologia: Del llatí SPERANTIA‘cosa o persona en qui s’espera o confia’.
  • Usos: “La muller de Tomàs, tot passejant, mig escoltava els planys de Beatriu, enyorada del seu enamorat, per tal com aquell xicot feia uns quants dies que era a Barcelona sol·licitat pel cosí de Laura. Li llegia les cartes d’ell, copioses, massisses, i li parlava de les seves grans esperances. De tornada solien anar a casa l’oncle Llibori, on molts vespres Tomàs venia a buscar-la en sortir del casino.” Miquel Llor,Laura a la ciutat dels sants (1931).