Què és el microRNA?

Un microARN (miARN o miRNA per les sigles en anglès) és una molècula d’ARN monocatenari, d’una longitud d’entre 21 i 25 nucleòtids, que ha estat transcrita a partir de gens de l’ADN que no són traduïts a proteïnes.

Els microRNAs tenen la capacitat de reconèixer, per complementarietat de bases, certes regions d’un RNA missatger. Aquesta unió suposa la inhibició de l’expressió d’aquest
missatger, és a dir, el seu silenciament. La funció dels microRNA està estretament lligada a la regulació de l’expressió gènica.

Història del microRNA

Informació que hem tret de l’article¡Silencio Mensajeros! Qué son y cómo actúan los MicroRNAS de Fabián Flores, Miguel Ángel Martínez, Catalina Arenas, Alejandra Covarrubias i José Luis Reyes publicat a la Revista de Educación de Bioquímica de la UNAM.

L’any 1993, un grup d’investigadors de la Universitat de Harvard es trobava estudiant la regulació del desenvolupament larvari en el nemàtode Caenorhabditis elegans. El gen en el qual centraven la seva atenció era lin-4, el qual és essencial per al desenvolupament c del nematode.
L’única cosa que sabien en aquest temps era que en l’etapa larvària 1, lin-4 regula negativament els nivells d’una proteïna anomenada LIN-14.

El grup dirigit per Victor Ambros va trobar que lin-4 no és un gen que codifica per a una proteïna, sinó que dóna origen a dos RNAs: un de 22 nucleòtids (nt) i un altre d’aproximadament 60 nucleòtids que podria ser el precursor de l’RNA més curt.

Temps després, es va descobrir que la manera en què el RNA lin-4 de 22 nt regula la producció de la proteïna LIN-14 és unint-se al RNA missatger de lin-14 per complementarietat de bases, evitant així la seva traducció. Aquestes van ser les primeres observacions descrites en les que un RNA petit s’unia directament a un RNA missatger
(mRNA) per inhibir la seva expressió.

Tanmateix, la importància d’aquests descobriments es va mantenir latent fins l’any 2001, quan es van trobar desenes de RNAs de mides properes a 21 nt en el mateix nemàtode (C. elegans), en plantes (A. thaliana) en mosques (D. melanogaster) i en vertebrats (Homo sapiens).

A aquests RNAs recentment descoberts se’ls va batejar com microRNAs (miRNAs)