Formació

NOU ESPAI PELS AUXILIARS DE CONVERSA A L’ XTEC

Auxiliars de Conversa: Espai d’arxiu. Nou contacte: XTEC

Language Assistants: Archice space. New contact: XTEC

_________________________________________________

Jornada d’acollida dels auxiliars de conversa del curs 2012-13

El dilluns 1 d’octubre va tenir lloc al Departament d’Ensenyament la jornada d’acollida i orientació pels auxiliars de conversa i els seus tutors de Barcelona comarques, el Baix Llobregat, Maresme-Vallès oriental i el Consorci d’Educació de Barcelona.

La jornada va comptar amb la participació de la Sra. Neus Lorenzo, cap del Servei de Llengües Estrangeres, qui va realitzar una presentació sobre el valor de les llengües en el sistema educatiu a Catalunya.

Les coordinadores de llengües estrangeres en els territoris van presentar les funcions dels auxiliars de conversa i dels seus tutors.

 

Les Sres Raquel Hernández de l’Escola Les Acàcies de Barcelona i la Sra. Estrella Cid de l’Ins El Castell d’Esparreguera van compartir amb els assistents l’experiència dels seus centres com a acollidors d’auxiliars de conversa.

 

 

Aquesta mateixa setmana ha tingut lloc també la jornada a Lleida on Montse Irún, de l’Ins Joan Oró , va compartir l’experiència del seu centre amb una presentació que pot ser d’utilitat ja que proporciona pautes que poder ajudar a fer que l’experiència sigui positiva i enriquidora tant pel centre i el tutor acollidor com pel propi auxiliar lingüístic.

 


MATERIAL LLIURAT DURANT LES SESSIONS DE FORMACIÓ EN ELS TERRITORIS ALS AUXILIARS DE CONVERSA DEL CURS 2010-2011


SSTT Catalunya Central

A la Catalunya Central es van presentar els assistents i per parelles i van crear un voki gravant-hi la seva veu amb una introducció personal. El resultat es van penjar en un espai col·laboratiu Wallwisher (visiteu el tutorial i els exemples) per tal de poder-los visualitzar.

Els Auxiliars de conversa van presentar una activitat significativa i van analitzar-se les tipologies, el disseny, els elements motivadors, i la interacció amb l’alumnat. Vam tenir temps d’explorar recursos on-line que vam penjar en un organitzador symbaloo, classificant-les per nivells i modalitats.

Tot presentant les eines del Web 2.0, es va explicar el funcionament de: Glogster, Little bird tales, Blaving, My avatar editor… Finalment vàrem intercanviar materials propis i les mostres creades durant la sessió.

 SSTT Baix Llobregat

La sessió de formació d’auxiliars al Baix Llobregat va tenir lloc el 21 de febrer, amb el recull de les bones pràctiques detectades en el territori, i els documents de la sessió. Podeu seguir els materials del Baix llobregat sobre temes de llengües estrangeres al seu Espai SlideShare.SSTT Vallès Occidental
El nostre Bloc de suport al professorat i els centres que desenvolupen un Pla Experimental de Llengües estrangeres (PELE), recull les experiències de formació en el territori, els recursos més útils i els documents de la sessió de formació dels Auxiliars de Conversa.

bloc2SSTT Catalunya Central  

sscatalunyacentral

 

 

 

En van penjar els materials en un Wallwisher durant la sessió. 

1.- Presentació: En arribar i amb l’objectiu de presentar-se es van posar per parelles i van crear un voki gravant-hi la seva veu: nom, país de procedència, centre on treballen, hobbies…

2.- Exposició: una activitat significativa per part de l’auxiliar. També vam parlar de tipologia d’activitats orals, disseny, elements motivadors, interacció amb l’alumne. Disciplina.

3.- Reflexió: 15 minuts per a explorar recursos on-line: Escola Oberta, edu365, cirel, i d’altres que vam penjar en un entorn a Symbaloo . ES poden consultar les eines 2.0 treballades i algunes webs amb activitats i recursos.

4.- Creació de material amb eines 2.0: Glogster, Little Bird Yales, Blaving, My Avatar editor…SSTT Maresme-Vallès Oriental  

sstt_maresmevor

1a part de la sessió

Presentació Recursos TIC: en grups, s’analitzen dos o tres recursos de la presentació i de cada recurs proposa una activitat adreçada als alumnes. Es recullen totes les aportacions en una base de dades amb els camps següents: Nom del recurs, URL, Edad/curs, Descripció, Utilitats…

2a part de la sessió

Es fa una breu presentació dels programes i aplicatius següents: Picasa, Audacity, Windows -PhotoStory, Comic Makers…En petit grup es fan pràctiques amb els programes explicats.

Durant la sessió es van presentar recursos, materials, documentació i activitats dels auxiliars.

 

 SSTT TARRAGONA  

sstt_tarragona

Durant la sessió es van presentar recursos, materials, documentació i activitats dels auxiliars.

 

 MATERIAL LLIURAT DURANT LES SESSIONS DE FORMACIÓ ALS AUXILIARS DE CONVERSA DEL CURS 2009-2010

CARACTERÍSTIQUES DE L’ALUMNAT – ETAPES EVOLUTIVES:
Principals trets psicològics segons les edats de l’alumnat des del Cicle Inicial fins el Batxillerat. Ens ajuda a conèixer millor com són els nens, nenes i adolescents de les nostres aules i els seus interessos.
etapesevolutives
ESTILS D’APRENENTATGE:
Breu presentació del procés d’aprenentatge i les diferents maneres que hi ha d’aprendre segons l’estil i el tipus d’intel·ligència de cadascú. Resum. Activitats
inteligenciamultiple
GESTIÓ DE L’AULA:
Factors que intervenen en la motivació per aprendre una llengua estrangera. La relació i comunicació entre l’auxiliar de conversa i els alumnes dins l’aula. Taller de reflexióSolucions
gestio
ACTIVITATS D’ORALITAT:
Proposta d’activitats de llengua oral realitzades pels propis auxiliars de conversa durant la jornada de formació d’aquest curs 2009-2010.
oral
ACTIVITATS AICLE/CLIL/EMILE:
Exemples pràctics de maneres d’introduir nou vocabulari de llengua estrangera. Primària. Secundària.
clil
ACTIVITATS CULTURALS:
Llista de materials i activitats que poden ser d’utilitat per al desenvolupament de les competències lingüística, cultural i social de l’alumnat.
cultura
TEORIA I PRÀCTICA DE LES ACTIVITATS ORALS:
Estratègies i recursos pel desenvolupament de situacions de pràctica oral en llengua estrangera.  

 

 

 

Cinc regles d’or actoral  

 

 

 

Estratègies i activitatsconversation