BIBLIOGRAFIA

BIBLIOGRAFIA/webgrafia

Sobre educació artística

 • Acaso, M. (2009). La educación artística no son manualidades. Nuevas prácticas en la enseñanza de las artes y la cultura visual. Madrid: Catarata.

 • Aguirre, I. (2005). Teorías y pràcticas en educación artística. Barcelona: Octaedro.

 • Caja, J. (Coord.) (2001). La educación visual y plástica hoy. Educar la mirada, la mano y el pensamiento. Barcelona: Graó.

 • Efland, A. D., Freedman, K., i Stuhr, P. (2003). La educación en el arte posmoderno. Barcelona: Paidós.

 • Eisner, E. W. (2004). El arte y la creación de la mente. Barcelona: Paidós

 • Graeme Chalmers, F. (2003). Arte, educación y diversidad cultural. Barcelona: Paidós.

 • Greene, M. (2005). Liberar la imaginación. Barcelona: Graó.
  Hernández, F. (2000). Educación y cultura visual. Barcelona: Octaedro.

Sobre retrat i autoretrat

Llibres

 • Kanz, R. (2008). Retratos. Colonia: Taschen.

 • Rebel, E. (2008). Autorretratos. Colonia: Taschen.

 • Ewing, W. A. (2008). El rostro humano. El nuevo retrato fotográfico. Barcelona: Blume.

Revistes

 • Exit, Imagen y Cultura nº10: Autorretratos/Self-Portraits (2000). Madrid: Olivares y Asociados S. L.

 • Exit Express nº 43: Autorrepresentación. Rastros del yo en el arte contemporáneo (2009). Madrid: Olivares y Asociados S. L.

Llocs Web

 • Decret 143/2007: http://phobos.xtec.cat/edubib/ intranet/file.php?file=docs/ESO/decret_eso.pdf, de 26 de juny, pel qual s’estableix l’ordenació dels ensenyaments de l’educació secundària obligatòria (ESO).
 • Decret 142/2008 : http://phobos.xtec.cat/edubib/ intranet/file.php?file=docs/Batxillerat/decret_batxillerat.pdf, de 15 de juliol, pel qual s’estableix l’ordenació dels ensenyaments de batxillerat.
 •  www.inteligenciasmultiples.net Documents sobre la relació entre competències i intel·ligències múltiples creats per l’Escola Montserrat de Barcelona.
 •  http://www.xtec.cat/~evalero6 Web que ofereix al professorat i l’alumnat de visual i plàstica d’ESO i batxillerat artístic cinc itineraris de treball a partir de referents artístics contemporanis.

Tots els enllaços a llocs web indicats a la carpeta eren actius el 23 d’abril de 2010.
Aquesta carpeta didàctica ha estat elaborada pel grup de treball L’educació visual i plàstica a través de l’art contemporani de l’Institut de Ciències de l’Educació de la Universitat Rovira i Virgili de Tarragona. El grup de treball, coordinat per Eloïsa Valero, neix a partir de la llicència d’estudis retribuïda concedida pel Departament d’Educació a la professora Eloïsa Valero Antón1
durant el curs escolar 2006/07, en la qual es desenvolupen uns itineraris temàtics amb propostes pedagògiques que pretenen estimular l’alumnat en l’apreciació dels nous models aportats per les manifestacions artístiques contemporànies i, d’altra banda, desenvolupar noves maneres de representació/interpretació de la realitat. El treball que presentem continua en la mateixa línia incorporant un nou itinerari, el dedicat a l’autoretrat, treballat amb l’alumnat durant el curs 2008-2009.

Durant el curs 2009-2010, el grup de treball 7002020021 L’educació visual i plàstica a través de l’art contemporani, ha estat coordinat per Lídia Pérez Requena i format per: Badia Solé, Marta, ICE Universitat Rovira i Virgili (Tarragona); Ballarin Enjuanes, Marta, INS Màrius Torres (Lleida); Codina Giro, Sílvia INS Manuel de Montsuar (Lleida); Filella Buira, Montserrat, INS Màrius Torres (Lleida); Martínez Arbiol, Elena INS Priorat (Falset); Murillo Clavé, Magdalena INS Sant Pere i Sant Pau (Tarragona); Pérez Requena, Lídia INS Jaume I (Salou); Requena Bernal, Dolors INS Joan Puig i Ferreter (La Selva del Camp); Riba Martínez, Xavier, INS Fontanelles (Les Borges del Camp); Ribas Albero, Gemma, SES Ernest Lluch i Martí (Cunit); Roigé Peco, Marta, INS Pons d’Icart (Tarragona); Salvat Rull, Thais, INS Gabriel Ferrater i Soler (Reus); Valero Antón, Eloïsa, INS Gabriel Ferrater i Soler (Reus).

1 Recorregut iconogràfic per l’art contemporani i la seva incidència en l’actual currículum d’educació visual i plàstica