ASSOCIACIÓ DE LECTURA FÀCIL

lect-facil.jpg

L’Associació Lectura Fàcil (ALF) és una entitat sense ànim de lucre que treballa per apropar la lectura a les persones amb dificultats de comprensió lectora.

A qui s’adreça?

A persones que tenen dificultats lectores:

  • Transitòries (immigració, incorporació tardana a la lectura, escolarització deficient, trastorns de l’aprenentatge,…)
  • Permanents (discapacitats sensorials o psíquiques, senilitat,…)

Els cercles de la il·lustració representen aproximadament els grups destinataris dels llibres de Lectura Fàcil, i el quadrat la necessitat d’aquests materials.

UltraStar Deluxe

UltraStar Deluxe és un karaoke gratuït de codi lliure que no solament mostra la lletra i la música de les cançons, sinó que qualifica l’actuació del cantant, puntuant el ritme, la durada i l’afinació de les notes.

Un aspecte força interessant d’UltraStar és que, a més de disposar d’una amplia biblioteca de cançons, que podem descarregar per Internet, permet afegir cançons pròpies, que s’incorporen processant fitxers midi o mp3.

Des del punt de vista de la llengua oral UltraStar és un recurs que ens permet treballar l’entonació i el ritme, tant en la cançó com en l’expressió oral, en un entorn lúdic.

ustrastar_1.png