ASSOCIACIÓ DE LECTURA FÀCIL

lect-facil.jpg

L’Associació Lectura Fàcil (ALF) és una entitat sense ànim de lucre que treballa per apropar la lectura a les persones amb dificultats de comprensió lectora.

A qui s’adreça?

A persones que tenen dificultats lectores:

  • Transitòries (immigració, incorporació tardana a la lectura, escolarització deficient, trastorns de l’aprenentatge,…)
  • Permanents (discapacitats sensorials o psíquiques, senilitat,…)

Els cercles de la il·lustració representen aproximadament els grups destinataris dels llibres de Lectura Fàcil, i el quadrat la necessitat d’aquests materials.

Deixa un comentari