LLENGUATGE ESCRIT

ALTERACIONS EN EL LLENGUATGE ESCRIT

RETARD D’APRENENATGE EN LA LECTURA I L’ESCRITPURA

És una dificultat per a l’aprenentatge de la lectoescriptura. Les causes poden ser diverses: baixa capacitat intel·lectual, dèficit sensorial, baix nivell sociocultural, problemes emocionals, desmotivació o retard maduratiu, … Els alumnes que presenten aquesta problemàtica realitzen un aprenentatge de la lectoescriptura molt més lent i dificultós.

DISLÈXIA  / DISGRAFIA

És l’alteració en el procés d’aprenentatge de la lectura i l’escriptura. Sol ser un alumnat amb maduració normal i sense dèficits associats. Els errors més característics són les inversions de les lletres o síl·labes, omissions, assimilacions, unions i separacions, …

Existeixen diversos tipus de Dislèxia:

  • Dislèxia Perifèrica
  • Dislèxia Central
  • Dislèxia Visual
  • Dislèxia Fonològica
  • Dislèxia Mixta

Peña Casanova. MANUAL DE LOGOPEDIA. Masson. Barcelona
Fernández Baroja, F. Llopis Paret, A.M. Pablo de Riesgo, C. LA DISLEXIA.Cepe.Madrid. 

Deixa un comentari