WEBS D’INTERÈS

HABILITATS DE CONVERSA:

123

CHILDTOPIA

Activitats  per a Infantil i Primària (en Català, Castellà, Anglès, Francès i Èuscar)

PORTAL PER A NENS AMB N.E.E.

CERCADORS:

SCRIBD

SLIDESHARE

RAPIDSHARE

EBOOK – SEARCHENGINE.COM

PDF – SEARCHENGINE.COM

PÀGINES WEB INTERESSANTS:

capture_25.jpg

capture_24.jpg

capture_23.jpg

capture.jpg

http://conteni2.educarex.es/?e=3

pag

capture_22.jpg

web

PROGRAMES

Programes informàtics per treball la llengua oral i escrita.

WEBS

www.xtec.es i www.edu365.cat

(Xarxa Telemàtica Educativa de Catalunya)

http://grups.blanquerna.url.edu/m45/canco/

(La Cançó a l’Escola)

http://www.xtec.es/~mfortun4/

(Recursos d’Educació Especial i Audició i Llenguatge)

http://www.grec.net/cgibin/esc00.pgm

(Diccionari DIDAC en Català)

http://www.iecat.net/institucio/seccions/filologica/gramatica/default.asp

(Gramàtica de la Llengua Catalana)

www.cuadernosdigitalesvindel.com/index.php

(Generador de mots encreuats, sopa de lletres, comprensió lectora, … en castellà)

http://www.tinet.org/~jpv/

(5.000 refranys de la nostra terra)

http://www.juntadeandalucia.es/averroes/red_averroes/index.php3

(Red Telemática Educativa de Andalucía)

http://cefirelda.infoville.net/

(CEFIRE. Centro de inovación, formación y recursos de Elda)

http://www.xtec.es/~aperez83/infantil.htm

(Recursos per a educació infantil)

http://www.leoloqueveo.org/inicio.htm

(Diccionari Temàtic / Visual, en castellà, anglès i LSE)

http://phobos.xtec.cat/crp-martorell/recursos/index.php

(Recull d’idees per elaborar materials)

http://www.tomlitoo.com/

(Recursos plàstics… en francès)

http://recitpresco.qc.ca/ressources/banque/gmp/clipart/index.html

(Banc d’Imatges… en francès)

http://www.uji.es/publ/cataleg/edu/aplinfor.thtml

(Adaptacions curriculars. Aplicació informàtica. Es poden descarregar les competències NAC de matemàtiques – d’infantil fins a 6è)

http://www.mclibre.org/consultar/primaria/copia/copia_1.html

(Per fer Còpia)

http://www.telefonica.net/web2/mestreal/

(Recursos per a mestres d’Audició i Llenguatge … en castellà i valencià)

Deixa un comentari