Què és?

“Presents” és un projecte comunitari intergeneracional en el qual, per una banda, trobem l’escenari del centres educatius amb adolescents i per l’altre les persones grans. 

En el transcurs del projecte, els adolescents aporten la seva vitalitat, coneixements i motivació sobre activitats físiques i a la vegada s’enforteixen de la seva responsabilitat ciutadana i s’apoderen en nous rols passant a ser responsables i tutors de les persones grans. Alhora les persones grans són protagonistes d’un projecte comunitari on aporten les seves experiències  i obtenen beneficis físics. 

Objectius generals:

 • Promoure les relacions intergeneracionals entre els adolescents i les persones grans.
 • Emfatitzar el que les generacions poden aportar entre si.
 • Aconseguir beneficis simultanis relacionats tant amb les necessitats comunitàries com amb les individuals.
 • Desenvolupar l’enfocament del cicle vital en els esforços per impulsar la implicació cívica i desenvolupar les diferents comunitats.

Objectius específics en alumnes:

 • Crear consciència d’autocura en salut.
 • Aproximar la vellesa a estudiants de secundària.
 • Increment del sentit cívic i de la responsabilitat cap a la comunitat.
 • Construir la pròpia història de vida.
 • Fomentar el respecte per les persones grans.

Objectius específics en persones grans:

 • Millorar la qualitat de vida.
 • Incrementar l’activitat física en ancians sedentaris.
 • Millorar el recolzament social percebut.
 • Motivar la gent gran per ajudar-los a retrobar un lloc útil i adient en la societat, dintre del context de la comunitat educativa i d’entorn.
 • Millorar aspectes psicosocials en ancians.

Àrees d’intervenció

La guia és un recurs dirigit principalment al professorat per dur a terme l’assignatura “Aprenentatge i serveis” amb coordinació amb el Centre d’Atenció Primària per tal de desenvolupar les intervencions de manera conjunta.

Període i durada

El calendari de desenvolupament del programa es pot adaptar segons la disponibilitat i necessitats del centre educatiu implicat i les persones que formen part del projecte.  Tot i que, per tal de detectar l’impacte positiu, es recomana que el programa tingui un duració mínima d’una quadrimestre (mínim 17 setmanes)

Cada sessió tindrà una durada de 2 hores consecutives dins de l’horari escolar. 

Número de participants

El programa està pensat per desenvolupar-se en grups de tres: dos adolescents i una persona gran. Per tant, en funció del número d’alumnes que realitzin la matèria “aprenentatge i servei” es decidirà el número de persones grans a reclutar. Per exemple, per 30 adolescents caldran 15 persones grans.

Franges d’edat

El programa va dirigit als alumnes de secundària i persones grans majors de 65 anys.