Servei comunitari

La societat actual planteja nous reptes als centres educatius i el professorat no es pot limitar a  ser tan sols l’element encarregat de transmetre coneixements a les noves generacions. En aquests moments cal entendre l’acte educatiu com a un espai relacional per excel·lència, com a un exercici de proximitat i de cerca de significats compartits que ens habilitin per a una vida plena en una societat més justa.

Portar a terme activitats de “Servei Comunitari” ens facilita aquests objectius, ja que d’una manera planificada i estretament relacionada amb els continguts curriculars, apropa a l’alumnat al seu entorn social i natural més proper i a la vegada que permet a nens i nenes, adolescents i joves aplicar els seus coneixements, els ajuda a adquirir i a desenvolupar nous sabers per a la vida, el treball i la participació ciutadana.

Entenem dons el “Servei Comunitari” com una proposta pedagògica que implica la realització d’una acció solidària protagonitzada per l’alumnat, destinada a atendre necessitats reals d’una comunitat i planificada en forma integrada amb els continguts curriculars d’aprenentatge.

esquema gran 22