Inici

L’Aprenentatge Servei és la metodologia més adient per desenvolupar el Servei comunitari. L’Aprenentatge Servei és una proposta educativa que combina processos d’aprenentatge i de servei a la comunitat en un sol projecte. Permet a l’alumnat analitzar l’entorn, elaborar propostes de millora i desenvolupar-les des de la pràctica, la implicació i el compromís.

La relació circular que s’estableix entre l’aprenentatge i el servei genera una nova realitat que intensifica els efectes de cada un per separat. L’aprenentatge millora el servei a la comunitat, perquè aquest guanya en qualitat, i el servei dóna sentit i funcionalitat a l’aprenentatge, perquè allò que s’aprèn es pot transferir a la realitat en forma d’acció.

 

A continuació es detallen els diferents àmbits en què es poden desenvolupar els projectes de Servei comunitari:

  1. Acompanyament i suport a l’escolarització. Projectes de suport i acompanyament a l’escolarització i la formació. Coneixement de l’entorn i reforç escolar, classes de català per a nouvinguts, motivació per a l’estudi, classes d’adults…
  2. Suport a necessitats bàsiques. Projectes d’ajuda directa a persones que poden necessitar-la: col·lectius en risc d’exclusió, persones immigrades, persones amb discapacitats físiques o psíquiques…
  3. Intercanvi generacional. Projectes que pretenen apropar col·lectius de diferents edats amb l’objectiu de facilitar el coneixement mutu i l’intercanvi de coneixements, sabers i habilitats
  4. Medi ambient. Projectes orientats a la cura, conservació i educació mediambiental: reciclatge de materials, auditories ambientals, neteja i conservació del patrimoni natural i urbà, estalvi energètic, cura de la fauna del territori…
  5. Participació ciutadana. Projectes per estimular la participació en el barri o l’entorn immediat amb l’objectiu d’afavorir el compromís cívic i la millora de la qualitat de vida dels seus habitants, a través dels mitjans de comunicació, activitats culturals, processos participatius…
  6. Patrimoni cultural. Projectes de conservació i restauració del patrimoni cultural i per a la recuperació i difusió de les tradicions culturals.
  7. Projectes de solidaritat i cooperació. Projectes per a la sensibilització i defensa dels Drets Humans, causes solidàries i humanitàries d’abast ampli i a nivell internacional. Generalitat de Catalunya Departament d’Ensenyament 12
  8. Preservació i manteniment del medi urbà. Projectes de conservació i restauració del medi i mobiliari urbà
  9. Lleure. Projectes realitzats conjuntament amb les entitats d’educació en el lleure