Càlcul de probabilitats: Diagrames en arbre

Fins ara sols ens hem trobat amb experiments aleatoris on els seus esdeveniments elementals són equiprobables (Això NO passa en molts dels experiments aleatòris compostos),  Com es calcula la probabilitat en el cas d’esdeveniments elementals NO EQUIPROBABLES ?

Dons, utilitzant els  DIAGRAMES EN ARBRE.

Els diagrames en arbre permeten calcular la probabiblitat de diferents esdeveniments d’una manera molt fàcil, utilitzant (sense adonar-se) el Teorema de la Probabilitat Total, el Teorema de la Probabilitat Condicionada i el Teorema de Bayes. També permeten facilitar la comprenssió de les definicions d’esdeveniments dependents i independents.

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà Els camps necessaris estan marcats amb *